Blog

Öncelikle kışlık bakımı doğru yapılan bir havuz kış sezonu boyunca bile gözünüze estetik görünecektir. Ayrıca aldığınız tedbirler havaların ısınması ve sezonun açılmasıyla birlikte yapılacak olan bakımı kolaylaştıracak ve sezon açılış maliyetini düşürecektir. Kesinlikle önlem almak, tedavi etmekten daha ucuz ve kolaydır. Dolayısıyla kışa girerken alınacak önlemler ile yaz başında havuzunuzu açarken harcayacağınız muhtemel zaman ve para israfı önlenecektir.

Havuz suyunun kış boyunca havuzda bekletiliyor olması su basıncının ortadan kalkmasının getireceği olası havuz yüzey çatlama problemlerinin önüne geçecektir. Bunun yanı sıra yabancı maddelerin havuz içine düşmesi sonrasında havuz kaplamasında oluşabilecek zarar da tolere edilmiş olacaktır.

Havuzun fiziksel kirliliklerden daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla havuzun üzerini tamamen kaplayan örtüler kullanılabileceği gibi, etrafına gerilen bariyerler de yardımcı olacaktır.

 

Havuzunuza kış öncesi yapmanız gereken fiziksel ve kimyasal müdahaleler;

1) Havuz suyu havuz yüzeyinden yaklaşık 30 cm aşağıya indirilir.

2) Havuz yüzeyinde oluşabilecek buz tabakasını önlemek için havuz suyu yüzeyine esnek buz basınç yastıkları asılabilir. Havuz içerisine görsel olarak sıkıntı olmayacak şekilde tahta parçaları yada su üzerinde yüzen cisimler bırakılabilir.Ayrıca ısı kablosu kullanımı veya havuz derinliğinin farklı olduğu bölümler arasında bir devir daim yapılarak ısı alışverişi de bir çözüm olabilir.

3) Havuz alkalinitesi ölçülür, alkalinite değerinin yüksek olması durumunda alkalinite kullanılarak 80120 ppm aralığına çekilir. Şayet ölçüm imkanınız yoksa firmamız teknik personeli tarafından sizin adınıza bu ölçüm bedelsiz olarak yapılıp gerekli aksiyonlar alınır ve yönlendirmeler yapılır.

4) Havuz pH’ı ölçülüp yüksek veya alçak olması durumuna göre PH yükseltici veya PH düşürücükullanılarak 7,27,6 aralığına getirilir.

5) Havuzda şoklama CAHYPO ile yapılıp havuz suyu serbest klor seviyesi 45 ppm seviyelerine çıkarılır.

6) Açık havuzlarda , havuz yüzeylerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak , kış boyunca kireç çökelmelerini , kirlenmeyi ve yosun oluşumunu engelleyen, havuzlarda ilkbahar temizliğini kolaylaştıran kış bakım ürünü kullanılmalıdır. Ardından sistem takribi 4 saat kadar filtrasyon konumunda çalıştırılıp ürünün tüm tesisata teması sağlanır. Örnek vermek gerekirse 100 m3 lük bir havuz için kış sezonu girişinde ve ortasında 5 lt kullanılmak üzere toplam 10 lt ürün yeterli olacaktır.

7) Havuz klor seviyesinin kış dönemi boyunca yüksek seviyede kalmasını sağlamak amacıyla %90 aktif klor çeren toz yada tablet klor yüzer şamandıra ya da klorinatör vasıtasıyla uygulanır. Bu ürünün kullanımı kış boyunca havuzunuzda yosun oluşumunu tamamıyla engelleyecektir. Tabletler kış sezonu başında 100 m3 havuz için , 4 adet havuz içine, 4 adet ise savak içlerine konulur sezon boyunca tabletler bittikçe yenilenmelidir.

8) Özellikle her hafta bir gün havuzda dip süpürme ve ardından yaklaşık 6 saatlik bir filtrasyon yapılması gereklidir .Filtrasyon sonrasında uzun süreli min 10 dakika ters yıkama ve 5 dakika durulama yapılması tavsiye edilir

9) Kış sezonu boyunca havuzun kimyasal değerlerinin yüksek olması sebebiyle kullanıcıların havuzu kullanması engellenmelidir.