KALİTE VE ÇEVRE

2

Kalİte ve Çevre Polİtikalarımız

KALİTE POLİTİKASI

 • AEC Kimya San.Tic.Ltd.Şti. olarak; havuz ve su şartlandırıcı kimyasalların tasarımı ve üretimi, likit fason ürünlerinin üretimlerini müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik ve etkin biçimde gerçekleştirerek alanında lider olmayı hedeflemektedir.
 • AEC Kimya San.Tic.Ltd.Şti. olarak amacımız; iyi eğitimli, iletişim becerileri güçlü, deneyimli ekibi ile ve kaliteli üretim ve hizmet anlayışımızla müşterilerimizin farklı üretim  ihtiyaçlarını doğru analiz ederek, karşılıklı güven, etkili iletişim, sürekli gelişim, takım ruhu, sosyal sorumluluk, çevreye duyarlılık değerlerine bağlı kalarak hizmetlerini sunmaktır.
 • AEC Kimya San.Tic.Ltd.Şti. ürünlerin ve verilen hizmetin kalitesini müşterimizin istekleri doğrultusunda, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri Standartlarının uygulanabilir şartlarına ve yasal şartlara uygun bir biçimde yönetim sistemleri kuracak ve oluşturulan politikamız sürekli olarak gözden geçirilecek ve çalışanlara iletilerek anlaşılmasının sağlanmasını taahhüt eder.

AEC Kimya San.Tic.Ltd.Şti.; çalışanları ve yönetim kadroları aşağıdaki politika ilkelerine sadık kalacaktır.

 • Katma değerli hizmet geliştirmek,
 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak faaliyet alanının odak noktasına koymak,
 • Mesleki etik ve ahlak ilkelerini korumak,
 • Çalışanlar için verimli ve güvenli bir iş alanı ve çalışma koşulları yaratmak,
 • Çalışanların sürece katkıları konusunda bilinçlenmelerini ve takım ruhunu sağlamak,
 • Tüm süreçlerin maliyetlerini azaltmak ve kaynakları verimli kullanmak,
 • Marka imajını güçlendirmek ve korumak,
 • Ürün ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamak,
 • İlgili tarafların beklentilerine ve yasalarına uymak,
 • Ölçülebilir hedefler koymak,
 • Şirket değerlerini tüm çalışanların özümsemesini sağlamak ve çalışma kültürünün kalıcı değerlerini oluşturmak,
 • Sürekli yeni fikirler ve projeler üreterek,

Oluşturulan Kalite Politikamız ilgili tarafların erişimine uygun olarak açık olması sağlanmıştır.

ÇEVRE POLİTİKASI

AEC Kimya San.Tic.Ltd.Şti. olarak; havuz kimyasalları ve likit fason üretimlerini müşterilerinin
ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin her aşamasında çalışmalarımızı çevre faktörlerini göz önüne
alarak gerçekleştirir, toplum için çevresel kaynak kullanımını benimseriz.

Kuruluş değerlerimiz arasında yer alan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

 • Küresel kaynakların korunması, enerji ve malzemenin verimli kullanılmasının sağlaması,
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini arttırılması konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • Sürekli gelişmeyle kirlenmenin önlenmesi, atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması ,mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirgenmesinin sağlanması ve çevrenin korunması,
 • Çevresel risklerin belirlenerek, bu risk faktörlerinin ortadan kaldırılması,
 • Çevre bilincinin gelişmesi için gerekli bilgi paylaşımlarının ve bilinçlendirme faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Çevre amaçlarının, hedeflerin belirlenmesi, çalışmalarımızın bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi,
 • Çevre Boyutları, ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi başlıca sorumluluğumuzdur.
 • Firmamız gerçekleştirilen hizmetlerini yasal şartlar ve ISO 14001:2015 standardının şartlarına uygun olarak değerlendirecek ve çevre politikamız sürekli olarak gözden geçirilecektir. AEC Kimya San.Tic.Ltd.Şti, çevre yönetim sisteminin performasının arttırılması ile uygulanmasını ve sürekli gelişimini sağlanmasını çalışan personeline de ileterek, onların eğitimi ile mümkün olacağına inanır ve bunu taahhüt eder. Oluşturulan Çevre Politikası ilgili tarafların erişimine uygun olarak açık olması sağlanmıştır.

                                                                                                                                                                              Genel Müdür
                                                                                                                                                                              ESAT KAĞITÇI