Blog

Isı değişimi olan yüzeylerde görülen hasarların en başında kireçlenme gelir. Kireç burada genellikle kalsiyum ya da sertlik yapıcı tuzlardan (kalsiyum karbonat) oluşan mineral kökenli yapıda olmasıyla tanınır. Sıcaklığın değişkenlik gösterdiği soğutucuların üzerinde gözlenebilen kireçlenmeyi kontrol altına almak için kolay olduğu söylenebilecek yöntemler denenebilir.

Soğutma kulesi kireçlenmesi üç ana faktörden dolayı meydana gelir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 

  1. YETERSİZ KİMYASAL KULLANIMI

 

Kimyasal kireç önleyiciler su şartlandırma sistemlerinin soğutma kulesi gibi kireçlenmeye müsait yerlerde kullanılır. Birçok farklı çeşidi olan kireç önleyicilerin hepsi aslında farklı fonksiyonlar göstererek değişken durumlarda kullanılmak üzere hazırlanır.

Buna en iyi örneklerden biri kalsiyum karbonat önleyici kullanılan bir sistemde yüksek silikat duyarlılığı varsa ileride silikatla ilgili problem yaşanacağı kesindir.

 

      2.   KİMYASALIN SİSTEMDE AZALMASI

 

Sistem için ideal kimyasalı seçmek ve hangi ürünlerle en iyi şekilde performans sağlayacağını belirlemek su şartlandırma sistemlerinin uzun vadeli çalışmaları için gereken en önemli etkenlerden biridir. Mesela bazı kireç önleyiciler kullanıldıkça ya da oksitleyici biyositlerin fazlaca kullanılmasıyla azalabilir. Kireç önleyici ise azalırsa tahmin edilebileceği gibi kireç artışı gözlenir ve soğutucunun performansında azalma olur.